Druga smjena u vrtiću, moram li pristati na nju?

Smjenski rad nije jednostavno organizirati, osobito roditeljima. Je li moguće tražiti od poslodavca da ga se izuzme iz njega?

Pitanje: Na mom radnom mjestu radno vrijeme je u dvije smjene, s tim da je druga bila do 17 sati. Trenutno je još uvijek tako, no u planu je da se radi do 20 sati. Kod nas u blizini nema privatnih jaslica (a kamoli državnih) koje rade do 20 sati. Stoga me zanima moram li po zakonu raditi drugu smjenu ili mogu zahtijevati da radim samo prvu?

 

Odgovor: U prvom redu ističemo kako je odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, u daljnjem tekstu: "ZOR") određeno da je pravo poslodavca odrediti raspored radnog vremena, pa tako i odrediti da se poslovi obavljaju kao rad u smjenama. Rad u smjenama se definira kao organizacija rada kod koje dolazi do izmjene radnika na istim poslovima i istom mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena, koji može biti prekinut ili neprekinut, a smjenski je radnik onaj koji, kod poslodavca kod kojeg je rad organiziran u smjenama, tijekom jednog tjedna ili jednog mjeseca na temelju rasporeda radnog vremena, posao obavlja u različitim smjenama.

Stoga, ovlast je poslodavac odrediti do kada i na koji način će se raditi i hoće li rad biti organiziran kao smjenski rad. Naravno, poslodavac je pritom dužan pridržavati se ograničenja propisanih ZOR-om i drugim izvorima prava (npr. kolektivni ugovor i sl.). Nadalje, bitno je istaknuti kako je ZOR-om propisano da u slučaju kada je određen rad u smjenama, poslodavac je dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se u smjeni obavlja.

Slijedom svega navedenoga, kao radnik se možete obratiti poslodavcu s molbom da vam udovolji da ne radite u drugoj smjeni, odnosno da u biti ne budete smjenski radnik u smislu njegove definicije iz ZOR-a, ali vam, prema našem mišljenju, poslodavac ne mora udovoljiti takvom zahtjevu.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , , ,

Vezano uz temu

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od…

Izmjene ugovora o radu, koja su prava zaspolenika?

Razlilčite su kombinacije u kojima poslodavci mogu reorganizirati…

Utvrđivanje očinstva

Je li majka dužna pristati na zahtjev bivšeg…

Otišao u drugu zemlju, napustio obitelj, prestao plaćati kredit...

Katkad teška obiteljska i financijska situacija može uzrokovati…

Pročitajte i:

dijete slomilo ruku

Lom ruke tijekom praznika i školsko osiguranje

Osiguranje učenika vrijedi godinu dana i obuhvaća 24-satno razdoblje, no kod jednog osiguravajućeg društva za…

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od bivšeg partnera s kojim nije bila u…

otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz, no ima li pravo to učiniti bez…