Doživio prometnu na putu s posla, a ozljedu mu nisu priznali kao ozljedu na radu!

Iako je kao vozač osobnog vozila doživio saobraćajnu nesreću dok je išao kući s posla, HZZZO mu nije ozljedu priznao kao ozljedu na radu zato što je uzrokovao saobraćajnu nezgodu. Što može učiniti?

Pitanje: Sin je imao je prometnu nesreću kao vozač osobnog vozila dok je išao kući s posla, a kako je zbog bolova otišao doktoru, otvoreno mu je i 100% bolovanje. Poslodavac je ispunio formulare za prijavu o ozljedi na radu jer se to dogodilo prilikom odlaska s posla, ali je neki dan dobio rješenje HZZO-a da se ozljeda na radu ne priznaje jer je kriv za prometnu nesreću. Policija mu je rekla da će dobiti obavezni prekršajni nalog i da treba platiti kaznu zbog prometnog prekršaja. Imaju li ga pravo zato odbiti i može li se žaliti jer još nije dobio nikakvu kaznu od policije?

Odgovor: Iz pitanja proizlazi da čitatelju nisu priznata prava, jer je u postupku rješavanja pred HZZO-om zaključeno kako nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje ozljede na radu zbog počinjenja prekršaja kažnjivog prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi čega se sukladno odredbi članka 67. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju nastala ozljeda ne priznaje ozljedom na radu.

Naime, iako je u Prijavi o ozljedi na radu ispunjeno kako je čitatelj ozlijeđen na redovitom putu od mjesta rada do stanovanja, te da je tada i ozljeđen, također je dobivena informacija od MUP-a da je protiv njega kao vozača izdan Obavezni prekršajni nalog zbog počinjenja prometnog prekršaja, a na temelju takvih činjenica HZZO donosi zaključak da je do ozljede na radu došlo zbog nesavjesnog i neodgovornog ponašanja osiguranika.

Poslodavac može ispuniti Prijavu o ozljedu na radu ako su ispunjeni uvjeti za priznanje zbog vremena odlaska s posla, ali Rješenje HZZO-a donijeto je prema Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u kojem je propisano da u slučaju ozljede na radu takva ozljeda se neće priznati ako je do ozljede došlo zbog skrivljenog, nesavjesnog ili neodgovornog ponašanja na radnom mjestu, odnosno pri obavljanju djelatnosti, kao i na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno.

Protiv takvog negativnog rješenja HZZO-a kojim nije priznato pravo na 100% bolovanje niti druga prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu, sin čitateljice se može žaliti u roku 15 dana od dana primitka rješenja. U uputi o pravnom lijeku naznačeno je kome se žalba podnosi, a može se podnijeti neposredno ili preporučeno poštom.

Odredbom članka 66. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da se ozljedom na radu smatra ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem, te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Točkom 3. istog članka propisano je da je ozljedom na radu smatra i ozljeda nastala na način iz točke 1. ovoga članka koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ako sin čitateljice smatra da nije kriv za prometnu nesreću, kada primi Obavezni prekršajni nalog MUP RH, može uložiti prigovor i u postupku pred Prekršajnim sudom predlagati dokaze kako bi se utvrdilo da nije odgovoran za prometnu nesreću, a time u konačnici i dokazati da ima pravo i na priznanje ozljede na radu.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock
*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: ,

Vezano uz temu

rodiljna naknada

Kada ostvarujem pravo na rodiljnu potporu?

Majci je odbijen zahtjev za potporu za novorođeno…

nezgoda u školi

U školi je pao komad stropa, čija je to odgovornost?

Škole bi trebale biti sigurno mjesto, ali ponekad…

Pročitajte i:

laboratorij

Može li se pokrenuti postupak za traženje odštete ako je drugi postupak vezan uz slučaj još u tijeku?

Nakon ozljede na radu, u laboratoriju, oštećeni je pozvan kao svjedok, a osobno želi tražiti…

teta u vrtiću

Ima li odgojiteljica, koja je ozlijeđena tijekom vožnje autobusom na dječju predstavu, pravo na odštetu?

Tijekom vrtićkog izleta na kazališnu predstavu, odgojiteljica je ozlijeđena pri naglom kočenju autobusa. Našoj je…

mlada udovica

Udovica sam, imaju li moja djeca pravo na očevu mirovinu i dječji doplatak?

Udovica, majka dvoje malodobne djece, u situaciji je da joj pokojni suprug nije imao registrirano…

otišao s mjesta nezgode

Vozač pobjegao s mjesta nezgode. Imam li pravo na odštetu?

Na čitatelja je naletio auto i udario ga u nogu, ali je pobjegao s mjesta…