dijete doji

Imam li pravo na produžetak porodiljnoga ako još dojim, a dijete ne želi bočicu?

Čitateljica, koja još doji svoju bebu, treba se uskoro vratiti na posao. Kako njezina beba ne želi bočicu, našoj je pravnoj savjetnici Blaženki Musulin postavila pitanje o mogućnosti produžetka porodiljnog dopusta

Pitanje: Poštovani, zanima me imam li pravo na neki produžetak porodiljnoga zbog toga što je dijete još na prsima. Naime, dijete doji i nikako ne želi bočicu, a ja ne bih prekidala dojenje. Jedna mi je prijateljica rekla da trenutno koristi takav ‘produžetak’, a HZZO ne odgovara na upit mailom. Ja sam u radnom odnosu na neodređeno.

Odgovor: Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17 i 37/20, dalje u tekstu ZRRP). Nakon istekla roditeljskog dopusta koji se računa u trajanju od 8 mjeseci (za prvo i drugo rođeno dijete) odnosno u trajanju od 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete), zaposleni ili samozaposleni roditelja imaju na raspolaganju tri mogućnost ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja potrebna pojačana briga i njega i to: pravo na rad s polovicom punog radnog vremena do treće godine života djeteta radi pojačane njege djeteta, a u slučaju trećih smetnji u razvoju postoji pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine života, odnosno pravo na rad s polovicom punom radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena do treće godine života djeteta ostvaruju samozaposleni ili zaposleni roditelji ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.

Osim prava na rad s polovicom punog radnog vremena, jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za cjelokupno vrijeme trajanja dopusta. Težim smetnjama u razvoju djeteta podrazumijevaju se teža tjelesna ili mentalna oštećenja ili teže psihičke bolesti zbog kojih dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi te ovisi o pomoći druge osobe kod oblačenja i svlačenja, obavljanja osnovnih životnih potreba, pokretanja tijela jer to nije moguće ni uz pomoć ortopedskih pomagala, hranjenja putem sonde ili gastrosome itd. Pravo na dopust za njegu djeteta sa težim smetnjama se utvrđujem temeljem nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 70% proračunske osnovice mjesečno (ne manje od 2.328,30 kn).

Također, jedan zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju, može koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastaviti korištenje tog prava i nakon navršene 8. godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,. Ovo pravo dio je redovitog roditeljskog dopusta koje se samo proširuje opisanim pravom u slučaj da je djetetu potrebna pojačana briga i njega. Za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena zaposleni roditelj ima pravo na naknadu u visini iznosa isplaćene plaće umanjene za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a koju je ostvario radeći taj mjesec u polovici punog radnog vremena.

Pravo na produljenje porodiljnog radi njege djeteta roditelj ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, (dalje u tekstu: Zavoda), na čijem području zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj ima prebivalište ili odobreni stalni, odnosno privremeni boravak, a na temelju nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva nadležne ustrojbene jedinice Zavoda. Zavod o zahtjevu odlučuje rješenjem.

Obzirom na sve navedeno zaposleni roditelj može ostvariti produljenje dopusta radi njege dijete odnosno pravo na rad u polovici radnog vremena samo ako se radi o djetetu sa težim smetnjama u razvoju, a koje će smetnje u razvoju će utvrditi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom odnosno i nadležno liječničkog povjerenstvo HZZO-a, odnosno izabrani doktor obiteljske medicine.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock
*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

rodiljna naknada

Kada ostvarujem pravo na rodiljnu potporu?

Majci je odbijen zahtjev za potporu za novorođeno…

nezgoda u školi

U školi je pao komad stropa, čija je to odgovornost?

Škole bi trebale biti sigurno mjesto, ali ponekad…

mame s kolicima

Iz Vlade najavljuju izmjenu zakona: Puna plaća tijekom cijelog porodiljnoga

Ako planirate obitelj, razvevselit će vas vijesti iz…

Pročitajte i:

laboratorij

Može li se pokrenuti postupak za traženje odštete ako je drugi postupak vezan uz slučaj još u tijeku?

Nakon ozljede na radu, u laboratoriju, oštećeni je pozvan kao svjedok, a osobno želi tražiti…

teta u vrtiću

Ima li odgojiteljica, koja je ozlijeđena tijekom vožnje autobusom na dječju predstavu, pravo na odštetu?

Tijekom vrtićkog izleta na kazališnu predstavu, odgojiteljica je ozlijeđena pri naglom kočenju autobusa. Našoj je…

mlada udovica

Udovica sam, imaju li moja djeca pravo na očevu mirovinu i dječji doplatak?

Udovica, majka dvoje malodobne djece, u situaciji je da joj pokojni suprug nije imao registrirano…

otišao s mjesta nezgode

Vozač pobjegao s mjesta nezgode. Imam li pravo na odštetu?

Na čitatelja je naletio auto i udario ga u nogu, ali je pobjegao s mjesta…