Automatsko povećanje alimentacije?

Povećava li se alimentacija automatski kada dijete kreće u školu?

Pitanje: Isplaćujem alimentaciju djetetu koje ima šest godina. Zanima me povećava li se alimentacija zakonski kad dijete krene u školu? Hvala lijepo.

Odgovor: Obveza uzdržavanja malodobnog djeteta propisana je Obiteljskim zakonom kao i način određivanja visine novčanog iznosa koju je roditelj koji ne živi s djetetom dužan podmirivati. Navedeno ovisi o ukupnim mogućnostima roditelja obveznika uzdržavanja. Tako je člankom 311. Obiteljskog zakona propisano da se ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja utvrđuju u parničnom postupku, a Sud prilikom donošenja odluke o visini obveze roditelja mora voditi računa o prihodima i imovinskom stanju roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje u vrijeme kad se uzdržavanje određuje. Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta.

S obzirom na vaš upit ukazujemo da se prvotno utvrđena obveza uzdržavanja može poslije smanjiti ili povećati ako se promijene okolnosti na temelju kojih je utvrđena (npr. roditelju koji daje uzdržavanje smanje se, odnosno povećaju primanja, starost djeteta itd.)

Međutim, alimentacija, odnosno iznos uzdržavanja, ne povećava se automatski kada dijete krene u školu već je potrebno da roditelj s kojim dijete živi pokrene postupak utvrđivanja povećanja iznosa uzdržavanja. Postupak se pokreće podnošenjem prijedlogom za povećanje iznosa uzdržavanja, a u kojem je potrebno dokumentirati povećanje troškova s obzirom na veće potrebe djeteta. Prilikom odlučivanja o navedenom sud ima sve mogućnosti utvrđenja kao i kod obveze utvrđivanja obveze uzdržavanja. Naime, sud u postupku procjenjuje mogućnosti roditelja koji je dužan uzdržavati, ali i njegove vlastite potrebe.

Dakle, sud će uzimajući u obzir prvotnu odluku o visini uzdržavanja donijeti novu izmijenjenu odluku ako za to budu ispunjeni uvjeti odnosno ako utvrdi da su potrebe djeteta povećane, a roditelj je u mogućnosti plaćati veći iznos uzdržavanja. Odluku o povećanju iznosa uzdržavanja sud donosi u obliku presude te određuje dan od kojega povećani iznos uzdržavanja treba početi plaćati.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

 

Tagovi: , , , ,

Vezano uz temu

dijete slomilo ruku

Lom ruke tijekom praznika i školsko osiguranje

Osiguranje učenika vrijedi godinu dana i obuhvaća 24-satno…

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od…

žena pita može li se podnijeti zahjev za povećanjem alimentacije

Ostala sam bez posla zbog koronavirusa? Mogu li tražiti povećanje alimentacije?

Kako podnijeti zahtjev za povećanjem alimentacije, u kojim…

Pročitajte i:

otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz, no ima li pravo to učiniti bez…

dijete oboljelo od šećerne bolesti zbog stresa

Dijete zbog stresa oboljelo od dijabetes. Ima li pravo na naknadu od osiguranja?

Pitanje: Dijete mi je zbog stresa i zlostavljanja u školi dobilo šećer tip 1 (stresni…

tužna žena plaće zbog smrtnog slučaja u obitelji

Pravo na odštetu nakon smrti člana obitelji na poslu

Visina naknade za slučaj smrti ovisi o srodstvu s preminulom osobom. Koliku odštetu po zakonu…

Pokriva li kasko osiguranje automobila i štetu uslijed potresa?

Mnoge takve police imaju popis rizika koji se isključuju, među kojima je i potres. Ipak,…