Imena bebe

Vjenceslav

lat. venceslaus, veći, bolji

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr