Imena bebe

Višeslav

hrv. od pridjeva više (visok) i imenice slava

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr