Imena bebe

Vid

lat. vita, koji je pun života

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr