Imena bebe

Velimir

hrv. od priloga vele – veliko i imenice mir

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr