Imena bebe

Tina

hrv. porijeklo, skraćenica od imena koje završavaju sa -tina (Martina, Valentina)

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr