Imena bebe

Tamara

hebr. tamar, značenje – palma

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr