Imena bebe

Štefanija

Štefanija je ime grčkog porijekla i ima značenje: "kruna", "vijenac".

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr