Imena bebe

Simon

grč. Simonos, nastalo iz starohebrejskog šim on (Bog slušati, sluh, slušanje, uslišan) - onaj koji sluša, koji je poslušan

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr