Imena bebe

Silvije

lat. šuma, gora

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr