Imena bebe

Sara

hrv. porijeklo, značenje – princeza

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr