Imena bebe

Rudolf

staronjem. hroth, hroud (slava) + wolf (vuk), slavni vuk

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr