Imena bebe

Ronald

germ. hroth (slava) i nanth (hrabar), slavan i hrabar, drugi oblici imena: Lando, Orlando, Roland

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr