Imena bebe

Romana

lat. romanus, značenje – rimska ili Rimljanka

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr