Imena bebe

Pio

lat. pius, pobožan, ljubazan, božji, svet

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr