Imena bebe

Ozana

aramej. hosana; pomoć

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr