Imena bebe

Obrad

hrv.; od glagola obrad(ovati)

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr