Imena bebe

Norbert

staronjem. nord (sjever) i beraht (slavan), sa slavnog sjevera

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr