Imena bebe

Nino

grč. iochannes – hebr. Johanan, Bog je milostiv

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr