Imena bebe

Morana

Kod Istočnih Slavena boginja plodnosti, zaštitnica žena i ženskih poslova posebno predenja (kod Starih Slavena Morana je bila boginja smrti, zime i hladnoće); osttali oblici imena: Morena

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr