Imena bebe

Mirela

Mirela je žensko ime nastalo od francuskog imena Mireille koje je nastalo od francuske riječi sa značenjem: ona kojoj se dive.

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr