Imena bebe

Mihovil

grč. Mikhael; sličan Bogu, poput Boga

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr