Imena bebe

Mihaela

grč. koja je poput Boga

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr