Imena bebe

Melanija

grč. mélas, melanos (crn, taman, mračan); tamnoputa, crna

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr