Imena bebe

Matija

grč. matthias; božji dar; ostali oblici imena: Mate, Mato, Matan, Mateša, Matko

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr