Imena bebe

Matej

grč. Matthaeus; božji dar; ostali oblici imena: Mate, Mateo, Mato, Matan, Mateša, Matko

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr