Imena bebe

Mate

grč. matthias; božji dar; ostali oblici imena: Matej, Mateo, Mato, Matan, Mateša, Matko

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr