Imena bebe

Martina

lat. prema Martinus; Marsova, od boga rata; ostali oblici imena: Mara, Mare, Nana, Tina

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr