Imena bebe

Marijana

hebr. mar (gorka) + hanna(h) (milost); gorka milost; ostali oblici imena: Jana, Janica, Mara

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr