Imena bebe

Marijan

lat. Marianus; koji pripada Mariji

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr