Imena bebe

Magdalena

grč. Magdalene, žena iz Magdale, Magdalka, grada u Galileji; ostali oblici imena: Alenka, Magda, Manda, Lenka, Lena, Maša

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr