Imena bebe

Ljudevit

hrv. od korijena ljud-i i praslavenskog vit – gospodin, mogućnik

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr