Imena bebe

Ljiljana

lat. lilium, lijer, ljiljan

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr