Imena bebe

Ljerka

grčko, naziv za biljku ljiljan

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr