Imena bebe

Leda

grč. lede; veoma lijepa žena

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr