Imena bebe

Lana

eng.; skraćenica od Alana; draga, prijatna

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr