Imena bebe

Kristina

grč. Christine; Kristova

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr