Imena bebe

Kristijan

lat. christianus, kršćanski, pomazanički

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr