Imena bebe

Korina

grč. kóre; djevojka, djevica, mlada žena

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr