Imena bebe

Klaudija

lat. claudus; hroma, šepava, nepotpuna

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr