Imena bebe

Katarina

grč. haikaterina; čista, pristojna;
ostali oblici imena: Kata, Kate, Katica, Katija, Tija, Katja, Kaća, Kaja

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr