Imena bebe

Jasmin

tur. jasemin, perz. aisman, jasmin

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr