Imena bebe

Jana

lat. Anna, grč. Hanna, heb. Hanna(h), milost, ostali oblici imena: Ana, Anči, Ančica, Anesa, Aneta, Anja

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr