Imena bebe

Jagoda

hrvatsko, od imenice jagoda

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr