Imena bebe

Irma

njem. irmin; velika, sveobuhvatna; skraćenica od Irmgard, Irmhild

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr