Imena bebe

Iris

hrv. od cvijeta iris (perunika)

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr