Imena bebe

Ida

arap. skraćenica mnogih arapskih imena koja završavaju nastavkom -ida (Aida, Hamida, Saida)

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr